AZ | EN | RU

Azərbaycan Respublikası hökumətinin - dövlət orqanları arasında "İnteqrasiya" informasiya mübadiləsi sistemi

Banklarla elektron inteqrasiya

Müştəri:

 Azərbaycan Respublikası Vərgilər Nazirliyi

Məqsəd: 

Vergilər Nazirliyi və bank idarələri arasında hesabların açılması və hesablanmış vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması üçün banklara təqdim edilən şəhadətnamə-dublikatların və sərəncamların elektron mübadiləsinin avtomatlaşdırılması.

Alt sistemlər və modullar:

·         Milli Bankın XÖKHS sistemi ilə inteqrasiya

·         Bank idarələrinin sistemləri ilə inteqrasiya

Nəticədə Vergilər nazirliyi və bank idarələri arasında inteqrasiyası həyata keçirilmişdir.

İstifadə olunmuş texnologiyalar:  Oracle, HP, Cisco, Java