AZ | EN | RU

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi üçün "Vahid Əlavə Dəyər Vergisi (ƏDV) depoziti hesabı" sistemi

ƏDV-nin depozit hesabı

Müştəri:

 Azərbaycan Respublikası Vərgilər Nazirliyi

Məqsəd: 

Məqsəd  alıcı vergi ödəyicisi tərəfindən elektron vergi hesab fakturaları təqdim etmiş Satıcı vergi ödəyicisinin ƏDV depozit sub-uçot hesabına ödəmə əməliyyatlarının həyata keçirilməsini avtomatlaşdırılmasıdır .

Alt sistemlər və modullar:

Vergi ödəyicisi İnternet Vergi İdarəsi portalından istifadə edərək ƏDV-nin sub-uçot hesabından aşağıdakı növ köçürmələri yerinə yetirir:

·         digər vergi ödəyicilərin sub-uçot hesablarına

·         dövlət büdcəsinə ödənişlər

·         idxala görə Dövlət Gömrük Komitəsinə

Nəticə olaraq bu sistem vasitəsilə vergi ödəyicisinə verilmiş vergi hesab-fakturası üzrə alınmış malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilərkən ƏDV-nin ödənilməsi, ƏDV-nin depozit hesabında uçotun aparılması, ƏDV-nin hərəkəti, bu hesab üzrə aparılan əməliyyatlardan ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi və dövlət büdcəsinə köçürülmə işlərinin yerinə yetirilməsi təmin olunur.

İstifadə olunmuş texnologiyalar:  Oracle, HP, Cisco, Java