AZ | EN | RU

Mobil həllər

Təşkilatların və qurumların məqsədlərinə uyğun proqram təminatı modelinin seçilməsindən başlayaraq, seçilmiş  sistemə mobil daxiloma imkanlarının təmin edilməsi və mobil autsorsinqin təşkil edilməsinə qədər təmin olunur.

Korporativ İT infrastrukturun qurulmasında “Cybernet”-in əməkdəşlarının təcrübəsi sizin fəaliyyətinizin daha rahat olmasını və daha geniş imkanlara malik olmasını sizin çərçivələrinizə və məqsədləriniz daxilində təmin edir.

 

Xidmətlər və həllər

  • Real tələblərinizə uyğun şəkildə strateji konsepsiyasının və korporativ mobilliyin təmin  edilməsi. Korporativ reqlamentasiyanın və fəaliyyətin kateqoriyalaşdırılmasının təmin edilməsi və dəstəklənməsi.
  • Korporativ sistemlərə və fayl resurslarına mobil daxilolma imkanı.
  • “Korporativ mobil iş masası” tipinə uyğun həllərin hazırlanması, İOS və Android əməliyyat sistemlərindən ümumi fayl sistemlərinə, SharePoint kitabxanalarına daxilolma imkanları, korporativ komputerlər ilə sinxronizasiyanın təmin edilməsi. Əlavə olaraq  Microsoft Office-də tam funksionallı redaktə və fəaliyyət paketinin təmin edilməsi.
  • BI, CRM, ERP və digər sistemlərə mobil daxilolma funksionalının hazılanması.
  • İnteraktiv təhilil, həsabatlar və digər bu tipli tranzaksiyaların həyata keçirilməsi imkanları.
  • Monitorinq və idaretmənin mobil texnologiyalar əsasında təmin edilməsi və bu fəaliyyətin mobil avadanlıqların idarəolunması Mobile Device Management (MDM) və mobil həllərin idarəolunması Mobile Application Management (MAM) texnologiyaları əsasında reallaşdırılması.
  • Tam və dolğun dəstək və autsirsinqin təmin edilməsi.
  • Yeni proqram təminatının tam planlaşdırılma, proqramlaşdırılma, inteqrasiya və tətbiq proseslərinin həyata keçirilməsi və mövcud daxili korporativ sistemlərə inteqrasiyanın təşkil olunması.

  iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, Windows 8 RT əməliyyat sistemləri əsasında olan həllər .

  HTML5/JavaScript əsasında olan hibrid həllər.