AZ | EN | RU

İnfrastruktur həllər

Müəssisənin bir nömrəli məqsədi - biznesin, məlumatın işlənib hazırlanması və paylaşdırılmış informasiya infrastrukturunun fasiləsiz və effektiv fəaliyyətini təmin edən korporativ sistemin quraşdırılmasından ibarətdir. Cybernet şirkəti sizə İT mühəndislik xidmətlərinin bütün mərhələlərini təklif edir:

avadanlığın layihələndirmə və komplekt təchizatından mühəndis sistemlərinin “tam hazır” montaj edilməsinə və gələcək istifadəsinə dək, o cümlədən:

Mühəndis infrastrukturu,

İnfrastruktur PT,

Mobil infrastruktur,

İT infrastrukturunun monitorinqi və idarə edilməsi,

Şəbəkə infrastrukturu,

İnformasiya təhlükəsizliyi sistemi,

Kommunikasiya sistemi,

Məlumatların hazırlanması mərkəzi və sair infrastruktur həllərini təklif edir və dəstəkləyir.