AZ | EN | RU

Bələdiyyə Vergilərinin İdarə Edilməsi Sistemi (BAMS)

BAMS

Müştəri

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi

Məqsəd:

-           ölkədə bələdiyyə vergilərinin vahid avtomatlaşdırılmış qeydiyyat sisteminin yaradılması;

-           bələdiyyələrin fəaliyyətinin təmin edilməsinin daha müasir və qabaqcıl üsulunun yaradılması;

-          bələdiyyələrin vahid məlumat bazasının formalaşdırılması;  

-          müasir texnologiyaların köməyi ilə vergi borclarının səmərəli və operativ eyniləşdirilməsi və ödənişi;

-           bələdiyyələrin elektron xidmətlər təqdim etməsi və onlayn hökumət xidmətlərinə keçidin asanlaşdırılması;

-           bələdiyyə vergilərinin ödənişinin asanlaşdırılması;

-           bələdiyyələrin fəaliyyətinin şəffaflığının təmin edilməsi;

-           bələdiyyələrdə avtomatlaşdırılmış sənədlərin idarə edilməsi sisteminin yaradılması.

Alt sistemlər və modullar:

-  Avtomatlaşdırılmış sənədlərin idarə edilməsi sistemi;

-  HR sistemi;

-  Qeydiyyat sistemi:

·         Fiziki şəxslərin qeydiyyatı;

·         Hüquqi şəxslərin qeydiyyatı;

·         Fiziki şəxslərin daşınmaz əmlakının qeydiyyatı;

·         Fiziki şəxslərin torpaq sahələrinin qeydiyyatı və s.

- Bəyannamə sistemi;

- Fərdi uçot qeydi səhifəsi - virtual kabinet;

- Biznes məlumat kitabçası – iş qovluğu;

- Bələdiyyənin Е-xidmətlər sistemi;

- Onlayn-ödənişlər sistemi:

·         Dövlət ödəniş portalı ilə inteqrasiya;

- Geniş axtarış – hesabat və təhlil sistemi.