AZ | EN | RU

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası üçün “Elektron Sənəd dövriyyəsi” Sisteminin və İnsan resurslarının idarə edilməsi modulunun yaradılması və tətbiqi (Dünya Bankının dəstəyi ilə)

Elektron Sənəd dövriyyəsi

Müştəri:

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası

Məqsəd:

Elektron Sənəd Dövriyyəsi proqramının məqsədi təşkilat daxilində aparılan daxili yazışmalarının və həmçinin digər  dövlət orqanlarından, müəssisələrdən, təşkilatlardan, vətəndaşlardan daxil olan və xaric olan sənədləşmə işinin avtomatlaşdırılmasıdır.

Alt sistemlər və modullar:

• Kargüzarlıq

• Administrativ və təhlükəsizlik sistemi (EYEKS)

• İnsan resurslarının idarə edilməsi modulu

Sistemin aşagıdakı  imkanları / xüsusiyyətləri var:

• Sənədlərin qeydiyyatının və arxivləşməsinin sistemləşdirilməsi, sənədin elektron formada dövriyyəsi;

• Müxtəlif mənbələrdən (kağız, elektron poçt, kənar sistem, portal və s.) daxil olan sənədlərin qeydiyyatı;

• Sənədlərin elektron şəkildə razılaşdırılması və təsdiq edilməsi;

• Sənədlərin Elektron imza (Asan İmza) vasitəsilə imzalanması;

• Sistemin digər sistemlərlə inteqrasiyası;

• Sənədlərlərin toplu şəkildə müxtəlif əməliyyatlara uyğun nəql edilməsi;

• Sənədin üzərində aparılan əməliyyatların tam tarixçəsi;

• Müxtəlif proseslər barədə davranışlar haqqında xəbərdarlıqlar;

• Sənəd və daxili əmrlərin icrasına nəzarət;

• Geniş miqyaslı axtarış və hesabatlar almaq imkanı.

İstifadə olunmuş texnologiyalar:  Oracle, Java, Avrora, Eyeks, DAL