AZ | EN | RU

Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi üçün “Elektron Sənəd dövriyyəsi” Sisteminin yaradılması və onun tətbiqi (Dünya Bankının dəstəyi ilə)

Elektron Sənəd dövriyyəsi

Müştəri

Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

Məqsəd:

Elektron Sənəd Dövriyyəsi proqramının məqsədi təşkilat daxilində aparılan daxili yazışmalarının və həmçinin digər  dövlət orqanlarından, müəssisələrdən, təşkilatlardan, vətəndaşlardan daxil olan və xaric olan sənədləşmə işinin avtomatlaşdırılmasıdır.

Alt sistemlər və modullar:

·    Kargüzarlıq

·    Administrativ və təhlükəsizlik sistemi (EYEKS)

Sistemin aşagıdakı  imkanları / xüsusiyyətləri var:

·    Sənədlərin qeydiyyatının və arxivləşməsinin sistemləşdirilməsi, sənədin elektron formada dövriyyəsi;

·    Müxtəlif mənbələrdən (kağız, elektron poçt, kənar sistem, portal və s.) daxil olan sənədlərin qeydiyyatı;

·    Sənədlərin elektron şəkildə razılaşdırılması və təsdiq edilməsi;

·    Sənədlərin Elektron imza (Asan İmza) vasitəsilə imzalanması;

·    Sistemin digər sistemlərlə inteqrasiyası;

·    Sənədlərlərin toplu şəkildə müxtəlif əməliyyatlara uyğun nəql edilməsi;

·    Sənədin üzərində aparılan əməliyyatların tam tarixçəsi;

·    Müxtəlif proseslər barədə davranışlar haqqında xəbərdarlıqlar;

·    Sənəd və daxili əmrlərin icrasına nəzarət;

·    Geniş miqyaslı axtarış və hesabatlar almaq imkanı.

İstifadə olunmuş texnologiyalar:  Oracle, Java, Avrora, Eyeks, DAL