AZ | EN | RU

ECM - Korporativ Məzmunun İdarəsi

Korporativ Məzmun idarəolunması sistemi (Enterprise Content Management, ECM) təşkilatı fəaliyyətlə əlaqəli məzmun və sənədlərin saxlanılması, idarəolunması, arxivləşdirilməsi və çatdırılması proseslərinin nəzarət və idarəsini asanlaşdıran   proqram təminatıdır.

ECM  şirkət idarəçilərinə harada olmasından asılı olmayaraq struktursuz məlumatların asanlıqla idarə olunmasını təşkil edir. Sistem  şirkət, agentlik və təşkilatlara  fəaliyyəti üçün vacib olan məlumatların əldə olunması, təşkil olunması və saxlanmasını  mümkün edir.

ECM sistemləri 4 əsas üstünlüyü var:

 • Norma və standartlara əməl olunmasını asanlaşdırır
 • İşçilər arasında əməkdaşlıq asanlaşdırır
 • Damlı olaraq 24 saat işləyir
 • Məzmun idarəsinə sərf olunan xərc və zamanı azaldır

ECM sistemlər aşağıdakı funksiyaları var:

 • Document Management (Document Management, DM) - biznes sənədlərin qeydiyyatı, buraxılış kontrol, təhlükəsizlik və kitabxana xidmətləri
 • Kağız sənədləri ilə iş tam  iş dövrü, elektron forması  o cümlədən - sənədlərin
 • şəkillər (Document Imaging, DI) ilə iş
 • Records Management (Records Management, RM) - uzun müddətli arxivləşdirilməsi və avtomatlaşdırma normativ tələblərinə uyğun olaraq sənədlərini saxlamaq
 • İş tapşırıqları və şərtlərinə uyğun olaraq biznes-prosesləri və marşrutlaşdırma məzmun üçün dəstək
 • Web Content Management (Web Content Management, WCM) avtomatlaşdırılması funksiyaları webmasters və dinamik məzmun və istifadəçi qarşılıqlı idarə 
 • Cybernet , ECM-sistemlərinin tətbiqi, elektron sənəd dövriyyəsi sistemləri (ESDS), elektron arxiv və s. sistemlər təklif edir