AZ | EN | RU

Biz Kimik

Cybernet MMC Azərbaycanda İnformasiya Texnalogiyası xidmətləri və həlləri təqdim edən aparıcı şirkətlərdən biridir. Şirkət  Proqam Təminatının yazılması, Sistem Arxitekturasının Hazırlanması, İT infrastrukturun qurulması ilə məşğul olur. Dövlət, Bank, Telekommunikasiya, İri və orta biznes qurumlarına isitqamətlənən şirkət  korporativ idarəetmə, maliyyə biznesin avtomatlaşdırılması  üzrə  qabaqcıl proqram və aparat  həllərinin tətbiqi, təkmilləşdirilməsi, texniki dəstək və inteqrasiyası xidmətlər təklif edir.  Cybernet Azərbaycanda Dövlət xidmətlərinin  avtomatlaşdırılmasıelektron xidmətlərinin yaradılmasında böyük rol oynamışdır.

Şirkətin müvəffəqiyət açarı proqram məhsullarının hazırlayan yüksək ixtisaslı mütəxəssislər komandasının olmasıdır. Təlim və sertifikatşadırılmaya əsaslanan kadr siyasətinin nəticəsi olaraq hazırda şirkətdə çalışan 100-ə yaxın mütəxəssisin 30-dan çoxu ən mürəkkəb biznes sistemlərinin,  həmçinin informasiya və kommunikasiya həllərinin hazırlanması, təkmilləşdirilməsi və dəstəklənməsi hüququ verənbeynəlxalq sertifikatlara malikdir. 

Şirkətin 2011-ci iləd Synergy Groupun tərkibinə keçməsinin nəticəsi olaraq holdinqin strateji dəstəyi və digər biznes-istiqamətləri ilə birləşmə gücü şirkət qarşısında yeni sahələrə aid bazarların açılmasına, məhsul, xidmət və səlahiyyət spektrinin genişlənməsinə səbəb oldu. Nəticə olaraq şirkət əməkdaşlığın yeni forma və üsullarını təklif edərək bazarda kompleks innovativ layihələrin hazırlanması və inkişaf etdirilməsi imkan qazandı.

Cybernet şirkətinin mürəkkəb proqram məhsullarının tətbiqi və inkişafı sahəsində fəaliyyəti həm Azərbaycan həm də beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınıb. 2007-ci ildə şirkət hazırladığı məhsula görə “İntelekt” mükafatı, 2010-cu ildə yubiley medalı ilə və 2013-cü ildə “İlin İT şirkəti” seçilib, bir sıra beynəlxalq hesabatlarda adı hallanıb.